Med gaming som inlärning | Edumanity
Välj en sida

Vår VD Håkan Dennersten har varit i den senaste utgåvan av Uppdrag mission. Det handlade om temat, hur ska man få folk ur fattigdom, Håkan pratade om Edumanity’s samarbete med Professor Yunus och Familjen Grameen’s alla organisationer i Bangladesh. Tillsammans kommer dem utveckla ett mobil-baserat utbildnings program där barn kan lära sig att skriva och läsa genom att spela datorspel.